edukacijsko savjetodavni centar optimum
rješenja za osobni i organizacijski razvoj
S.V. Čiče 7, HR-51000 Rijeka
T +385 (0)51 323 448, F 323 447
optimum@centaroptimum.hr

Profesionalna selekcija

Selekcija kvalitetnih ljudi jedno je od najvažnijih područja menadžmenta ljudskih potencijala. Njezina važnost prioizlazi iz činjenice da sve kasnije aktivnosti i ukupna uspješnost ovise o tome kakve smo ljude odabrali za organizaciju.

Selekcija je postupak kojim se primjenom unaprijed utvrđenih i standardiziranih metoda i tehnika za određeni posao izabiru oni kandidati koji najbolje dogovaraju zahtjevima posla.

To je proces objektivne i relevantne evaluacije kandidata i prognoziranje njihove buduće radne uspješnosti na temelju procjene njihove sukladnosti s poslom. Cilj je maksimizirati radnu uspješnost zaposlenika i cijele organizacije.

Preduvjet za uspješnu selekciju temeljita je analiza posla i intervju s poslodavcem gdje utvrđujemo zahtjeve i specifičnosti posla i organizacije. Tome se prilagođavaju metode i tehnike koje se koriste pri selekciji, a temelje se na standardizirnim testovima ličnosti, sposobnosti, interesa te intervjuima.

Na taj način poduzeče osigurava da će odabrati najbolje kandidate koji če se brzo uklopiti u radnu okolinu i u najkraćem roku preuzeti zadatke i odgovornosti radnog mjesta te na taj način početi organizaciji donositi dobit.

Uobičajeni postupak selekcije prema metodologiji Edukacijsko savjetodavnog centra Optimum obuhvaća dolje navedene faze. Nudimo stručnu pomoć ili kompletno izvođenje svake od njih.

1. Analiza i definiranje zahtjeva posla

Na temelju razgovora s naručiteljem definira se opis posla i zadataka budućeg zaposlenika. Definiraju se znanja, vještine i sposobnosti potrebne za uspješno obavljanje posla. Posebna se pažnja posvećuje osobinama ličnosti. Zahtjevi posla temelj su za oblikovanje daljnjih faza.

2. Osmišljavanje i grafičko oblikovanje oglasa

Optimum može sugerirati sadržaj teksta oglasa koji će privući kvalitetne kandidate. Uz pomoć naših suradnika oblikujemo oglas koji će privući pažnju, ali i predstaviti tvrtku na najbolji mogući način.

3. Obrada i selekcija prijava

Predlažemo da u oglasu bude naša adresa radi jednostavnosti i smanjivanja broja intervencija za zapošljavanje. Obrada prijava uključuje: čitanje, formiranje popisa, preporuku kandidata za daljnju selekciju, eventualno dodatno reduciranje na limitirani broj, slanje odbijenica (pisma zahvale i odbijanja), planiranje rasporeda za prvi razgovor i telefonsko pozivanje na prvi razgovor.

4. Prvi razgovor

Prvi razgovor traje u prosjeku 15 – 20 minuta i cilj mu je kroz nekoliko ciljanih pitanja provesti grubu trijažu kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za daljnji postupak. Na razgovoru je preporučeno sudjelovanje savjetnika Optimuma te budućeg neposrednog nadređenog ili dvoje savjetnika. Usluga uključuje strukturiranje razgovora prema potrebama naručitelja, provođenje razgovora, preporuku kandidata za daljnju selekciju, telefonsko pozivanje kandidata na testiranje i slanje odbijenica.

5. Psihologijsko testiranje

Psihologijsko testiranje daje pouzdane i objektivne pokazatelje o sposobnostima i osobinama ličnosti kandidata. U svom radu koristimo isključivo standardizirane psihologijske instrumente preporučene od strane Hrvatske psihološke komore. Odabir testova vrši se sukladno zahtjevima posla. Testiranje i interpretaciju rezultata obavlja stručnjak s važećom dopusnicom nadležne institucije.
Usluga uključuje grupno provođenje testiranja u trajanju od 2 – 2,5 sata, obradu rezultata testiranja, pisanje pojedinačnih nalaza, preporuku kandidata za daljnju selekciju, definiranje rasporeda za drugi razgovor, telefonsko pozivanje kandidata i slanje odbijenica.

6. Završni razgovor

Na drugom se razgovoru detaljno ispituju vrijednosti i stavovi kandidata, vjerojatni načini reagiranja u radnim situacijama i zaključuje procjena komplementarnosti sa zahtjevima radnog mjesta. Trajanje drugog razgovora je približno 45 min. Na razgovoru je preporučeno sudjelovanje savjetnika Optimuma i budućeg neposredno nadređenog ili dvoje savjetnika. Rezultat ovog koraka je izvještaj o obavljenom postupku sa razlozima za diskvalifikaciju svih koji su pozvani na razgovor te detaljnim mišljenjem o kandidatima za koje je procijenjeno da zadovoljavaju uvjete. Nakon toga predstavnik naručitelja provodi razgovor u kojem odabire svojeg favorita i uz konzultacije sa savjetnicima koji su provodili selekciju odabire osobu ili osobe koje će zaposliti.
Usluga uključuje: pripremu i vođenje strukturiranog razgovora, analizu motivacije, dublju provjeru sukladnosti kandidata sa zahtjevima posla i slanje odbijenica.

7. Izrada plana za uvođenje u posao te praćenja i mjerenja radne uspješnosti tijekom probnog roka

Ovom fazom zapravo završava selekcija s obzirom da je probni rok najpouzdanija selekcijska metoda pod uvjetom da je pravilno osmišljen. Uvođenje u posao uključuje definiranje ciljeva i ključnih ̧ područja rada za novog zaposlenika, asistiranje kod prezentiranja očekivanja koja organizacija ima prema njemu i dogovaranja akcijskog plana za njihovo ostvarenje. Na osnovu unaprijed dogovorenih ciljeva moguće je mjeriti koliko kandidat uspijeva udovoljiti zahtjevima koji se pred njega postavljaju što daje objektivnu osnovu za odluku o stalnom zaposlenju ili prekidu radnog odnosa. Ovakvim postupkom olakšava se kandidatu kojemu je jasno što se od njega očekuje, ali i nadređenom koji ima jasne i objektivne kriterije za svoju završnu ocjenu.
Usluga uključuje: suradnju sa nadređenim u osmišljavanju radnog mjesta, ispunjavanje obrasca za sustavni dogovor, asistenciju pri dogovoru.

Nudimo i uslugu definiranja nultog razgovora za uvođenje novog zaposlenika u posao, pomoć pri izradi plana uvođenja i definiranje kriterija za mjerenje njegove radne uspješnosti što omogućuje da probni rok bude relevantna selekcijska metoda. Na taj nam način daje osnovu za procjenu u kojoj mjeri kandidat zadovoljava ili ne zadovoljava nakon isteka probnog roka.

Upit

Trebate pomoć ili dodatne informacije

Newsletter

Budite u toku i prijavite se na naš newsletter